Středa 27. ledna 2021, svátek má Ingrid
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 27. ledna 2021 Ingrid

Sčítání lidu se nezúčastním. Videa ČSÚ a argumenty pro a proti

26. 02. 2011 19:19:21
V hlavní zpravodajské relaci TV Prima jsem byl dne 19.2. označen za „zřejmě nejznámějšího odpůrce sčítání lidu.“ Můj hlas v televizi není tak podstatný, jako důvody, které mě k takovému postoji vedou. Pojďme si je dnes shrnout, včetně rozboru televizních spotů, které mají sčítání lidu před veřejností obhájit.

1. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pomáhá venkovu.

Moje hodnocení:
Marně v tomto videu hledám nějakou souvislost s obsahem otázek ve sčítacích arších. Zda to má někdo někde těžké – a připouštím, že z mnoha ohledů to na vesnici může být horší, než ve městě - je na vesnici podle mě dáno především špatným systémem dotací do zemědělství. Pole se mění ve výrobny pohonných hmot, zemědělci pěstují plodiny a chovají zvířata podle centrálního plánování a kvót, protože jinak se jim to „nevyplatí“ a navíc jsou zatíženi každý rok vzrůstající byrokracií. V důsledku toho už mladí lidé nechtějí pokračovat v hospodaření a stěhují se jinam. Vesnice tak, jak jsme je znali, mizí před očima. O obyvatelích vesnic mají přesné údaje obecní úřady a centrální evidence obyvatel. Ne, podle mého soudu sčítání lidí venkovu nemá jak pomoci. Venkovu pomůže návrat ke tradicím, který je ovšem s ohledem na dosavadní zemědělskou politiku státu a EU nemožný. A mimochodem, zrovna ta babička na videu, při veškeré úctě, nevypadá na to, že by na vesnici strádala.2. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pomáhá národnostním menšinám.

Moje hodnocení:
Příslušníky vietnamské komunity považuji za příkladné pracanty. Nezažil jsem, že by si na něco stěžovali, neviděl jsem je na úřadech práce ani na sociálních odborech. Zároveň jsem ovšem také nikdy nezažil jediného z nich, který by svůj obchod otevřel někde proto, že si nejprve sedl k webu Českého statistického úřadu a začal tam studovat údaje ze sčítání lidu. Video (stejně jako ostatní) považuji za čistou manipulaci. Ano, vítám každého příslušníka menšin, který se ani slůvkem nezmíní o tom, že je příslušníkem menšiny, protože ví, že pravidla hry musí platit pro všechny stejně. Ne, podle mého soudu sčítání lidí menšinám nemá jak pomoci. Stane se jen nástrojem k tomu, aby z nás politici tahali další miliony na pochybné programy, jejichž výsledky nejsou měřitelné návratností takto investovaných veřejných prostředků, natož nějakým výnosem navíc nebo snad alespoň úsporami jinde.3. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 prý poskytne údaje nutné ke zjištění stávající struktury obyvatel a domácností v jednotlivých obcích, regionech, ale také k demografické prognóze vývoje obyvatelstva. Od toho se odvíjí prognóza budoucí potřeby mateřských a základních škol, ale i zdravotních či sociálních služeb zeměřených na mladé rodiny s dětmi. Starostové měst a obcí mohou výsledky sčítání využít k žádostem o granty na projekty zaměřené pro rodiny s dětmi = dětská hřiště, aquaparky, sportoviště, cyklostezky (další formy trávení volného času).

Moje hodnocení:
Jak sama protagonistka na videu sděluje, jsou období, kdy je školek málo a pak zase období, kdy je jich nadbytek. Sčítání lidu je u nás praktikováno už od roku 1869. Jsem přesvědčen, že nikdy nepomohlo k tomu, aby problém se školkami vyřešilo. Nároky na jejich počet v čase jsou totiž prostě stejné, jako nároky na jakékoli jiné služby. Školka totiž nic jiného, než služba, není. Prostě se smiřme s tím, že někdy se nám bude shánět místo ve školce hůř a někdy zase budeme muset pro objekty, ve kterých školky byly, hledat jiné uplatnění. V doprovodném textu k videu jsou pak zmíněny také aquaparky, sportoviště nebo cyklostezky. Jak známo, stavíme je u nás z veřejných peněz pěkně draho a v čase zatěžují veřejné rozpočty provozem, který je dotován na úkor řady jiných skutečných potřeb pro všechny. Výjimkami nejsou ani mnohdy nedokončené záměry, které v rozestavěném stavu chátrají. To je to poslední, co bych si přál, aby sčítání lidu dalo politikům do ruky nástroj k další podobné výstavbě.4. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je prý v České republice jediným informačním zdrojem pro zjištění národnostního složení všech obyvatel. Údaje o národnosti od roku 2000 nejsou součástí žádných osobních dokladů ani součástí celostátních evidencí.

Moje hodnocení:
Takže stát zrušil původní evidenci národní příslušnosti, neboť to bylo v rozporu s nějakými úmluvami, aby o pár let později zjistil, že ten údaj potřebuje?! Jak typické. Za předpokladu, že problémy menšin a problémy věřících máme platit z veřejných prostředků, nechci to a je mi úplně jedno, jaké ty problémy obě skupiny mají. Svých problémů má každý z nás dost a drtivé většině z nás na ně stát nijak nepřispívá. Mnohdy nám naopak život ještě více komplikuje a to právě proto, aby jiným přispěl a něco za naše peníze umožnil. Jsem přesvědčen, že věřící by od státu neměli dostávat jedinou korunu a vše by si měli hradit ze svých darů. Nevidím také nejmenší důvod k tomu, abychom z veřejných peněz platili nějaké kulturní tradice menšin na našem území. Mají-li takovou důležitost pro příslušníky menšin, ať se na ně složí ze svého. Ne, ani v tomto případě mě stát nepřesvědčil, že mu sčítání lidu nebude sloužit k dalšímu zbytečnému utrácení.5. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 prý zjišťuje aktuální údaje, které jsou vzájemně provázané pro daný územní detail a jsou tudíž věcným podkladem pro rozhodování. Výsledky ze Sčítání a navazující projekce obyvatel tak mohou prakticky pomoci v nastavení optimálního důchodového či sociálního systému, mohou pomoci optimalizovat kapacity zdravotnických zařízení a jejich dostupnost a tím napomáhat ke zlepšení zdravotní péče. Obdobně je tomu se zařízeními sociální péče, domovy a penziony pro seniory, pečovatelskou službou.

Moje hodnocení:
Údaje ze sčítání jsou prý potřeba proto, aby stát rozhodoval podle skutečností. Tak na rovinu. Rozhodnutí státu, která by byla podle skutečností a zároveň by měla prospěch nikoli pro politiky, ale pro lidi, jsem zažil v našem administrativou přebujelém státě minimum. Naše slavná výběrová řízení, přidělování zakázek přímo, jejich účelové rozmělňování na menší, nakupování nepotřebného nebo předražování kupovaného svědčí spíše o tom, že politici na skutečné potřeby zvysoka kašlou. V doprovodném textu k videu jsou pak také zmíněny domovy a penziony pro seniory, zařízení sociálních služeb apod. No vidíte, a já bych si zrovna tak přál, aby domovů pro důchodce bylo co nejméně, protože staří lidé, kteří nám dali kus svého života, patří domů do posledních hodin života jejich. A když vidím, jak zřizování či rušení zařízení sociálních služeb podléhá tomu, kdo zrovna vede kraj a kde se mu která vila hodí pro jiné záměry, docházím opět k přesvědčení, že sčítáni lidu za 2,5 miliardy opravdu nepomůže. Ostatně důchodovu, zdravotní i sociální reformu tahají nyní jak králíka z kloubouku podle toho, aby nepřišli o politické body u svých voličů, takže ani tento argument neberu.6. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je užitečné pro řemeslníky.

Moje hodnocení:
Proboha, už jste někdy viděli klempíře, opraváře aut, lakýrníka, kominíka, truhláře, zedníka, prostě nějakého živnostníka, který si otevře nebo zavře svou živnost někde podle toho, že si před tím nastudoval údaje ze sčítání lidu? Má smysl tohle vůbec nějak rozebírat? Proč z nás dělají blbce, navíc za naše peníze?7. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Údaje o věkovém složení obyvatel, o struktuře pracovní síly a její vzdělanosti, jsou prý podkladem pro rozhodování o investičních záměrech firem. Podnikatel může zjišťovat strukturu stávajících i potencionálních nových trhů, odhadovat budoucí poptávky po svých službách, produktech, prognózovat bytovou výstavbu, rekonstrukci či zateplování domů/bytů, budoucí poptávku po vybavení domácností atd. Na základě vzdělanostní struktury lze určit, který region je vhodný např. pro výrobu a který pro zřízení vývojových center.

Moje hodnocení: Tak se podívejme trochu zpět. Zde by se totiž mohlo na první pohled zdát, že argumenty na videu a v doprovodném textu mají smysl. Co bylo důvodem velkých investic u nás? Žádné údaje ze sčítání lidu, ale uštědřené daňové prázdniny, daňové výhody a investiční pobídky na úkor našich podnikatelů a firem a skutečná aktuální dostupnost po silnici či železnici. Lidé se totiž za prací přestěhují vždy, když ji skutečně chtějí. A co bylo důvodem ke stavbám nových bytů? Sčítání lidu? Ale jděte. Byla to dostupnost hypoték a podpora stavebního spoření státem. To je to, co teď zdaní 50%, aniž by k tomu nějaké údaje ze sčítání lidu potřebovali. A podle čeho se zateplovalo? No podle zelených dotačních programů. Závěr je jasný. Ne zájem občanů, ale zájem politiků na udržení a pokud možno zvýšení míry přerozdělování je jedním z cílů sčítání lidu.8. video - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je užitečné pro maminky.

Moje hodnocení: To poslední, co bych kdy chtěl, je, aby stát rozhodoval o tom, kde mají být hřiště a cyklostezky. Natož aby je z veřejných prostředků platil. Stát má dvě základní úlohy. Tou první je zajištění vnější bezpečnosti. Tou druhou pak zajištění bezpečnosti občanů uvnitř států. Stát tu není od toho, aby rozhodoval o tom, kde mají být cyklostezky nebo hřiště. Tento důvod mě tedy také nepřesvědčil. A přesvědčení maminky ve videu, bylo-li upřímné a nikoli jen pro peníze, je mi v zájmu svobody a odpovědnosti budoucího rozhodování jejího dítěte za jeho život, který nemá být primárně postaven na tom, co a kde zařídí stát, upřímně líto. Mimochodem, stejně jako babička z prvního videa, ani v tomto případě se mi nezdá, že by maminka trpěla nouzí, aby potřebovala ochrannou ruku státu.


SHRNUTÍ

1) Za sčítání lidu zaplatí daňoví poplatníci 2,5 miliardy korun. Uvedená videa stála společně s další propagací Český statistický úřad 25 milionů korun - původně plánoval dokonce 113mil (*). To přesto, že drtivou většinu ve formulářích požadovaných údajů už stát v databázích svých úřadů má. Pokud mu snad nyní nějaké údaje chybí proto, že s jejich evidencí v minulosti přestal, není to vina občanů, aby za to nesli odpovědnost. Nenašel jsem jedinou otázku ve sčítacích arších, na kterou hromadné odpovědi by poskytovaly státu skutečně nezbytné podklady pro plnění jeho primárních cílů.

2) Zakázku na vytěžení údajů z formulářů dostala od Českého statistického úřadu společnost Scanservice. Ta je ve své podstatě dvorním dodavatelem tohoto úřadu již řadu let a objem zakázek dosahuje několika stovek milionů korun. Mezi její zákazníky ovšem také patří například Johnson & Johnson, RWE Plynoprojekt, VZP ČR, Citibank Europe a řada dalších bankovních ústavů a pojišťoven. Vytěžovat data bude také na Slovensku. Přeju jim to, ale na můj vkus a s profesní znalostí problematiky ochrany elektronických dat je to příliš mnoho informací o občanech na jednom místě, kde se může z hlediska ceny informací o nich prolnout státní a soukromý zájem. Toto riziko považuji s ohledem na lidský faktor za neodstranitelné.

3) Úplný seznam všech otázek ze všech tří sčítacích archů najdete v jednom z mých článků zde. Trvám na tom, že obsah politiky stanovených otázek zasahuje do mých práv na soukromí, která jsou garantována Ústavou. Jsem ochoten připustit, že svůj účel plnilo sčítání lidu v dobách dřívějších, kdy údaje o občanech existovaly jen v rukou psaných knihách, nebo se přepisovaly na psacím stroji s průklepovým papírem. Dnes je to je zbytečným vyhozením veřejných peněz a důkazem dosavadní neefektivnosti práce státu.

4) Ze všech dostupných informací v médiích, z webu www.scitani.cz, z výše uvedených videí, ale i prohlášení politiků v posledním období jsem došel k závěru, že sčítání lidu je pro některé dobrý byznys, pro některé možná příležitostný výdělek, ale pro stát je hlavně zdrojem informací k tomu, aby mohl dál utrácet veřejné prostředky skrze politiky. A s tím jako zastánce štíhlého státu a odpůrce státního centrálního plánování, současného masivního přerozdělování a dosavadního sytému dotací zásadně nesouhlasím.JAK SE SČÍTÁNÍ NEZÚČASTNIT A NEMUSET BÝT NUTNĚ TRESTÁN

Předně jedno důležité upozornění ve stylu amerických návodů "nesušte domácí zvířata v mikrovlnné troubě": Sdílíte-li mé výše uvedené názory, případně máte jiné důvody k tomu, abyste se odmítli zúčastnit Sčítání lidu, bytů a domů 2011 a účastnit se nebudete, je to Vaše osobní rozhodnutí. Nabízím Vám níže jen můj pohled, jak to vyřešit. Případné následky si musíme nést každý sám na svoje triko. I kdyby bylo nejhůř a můj návod nevyšel, stojí mi za to zaplatit pokutu. Ale se ctí, že si za svým názorem v oblasti občanských práv stojím. Pokud máme v tomto jasno, můžeme pokračovat... ;-)

1) V § 16, body (3) a (6) Zákona č. 296/2009 Sb. je popsán způsob distribuce a převzetí sčítacích archů a jejich následné předání po vyplnění. Cituji: „(3) Fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby přejímající sčítací formuláře sdělí sčítacímu komisaři předpokládaný způsob předání vyplněných sčítacích formulářů Úřadu a potvrdí svým podpisem na doručovací listině převzetí sčítacích formulářů a způsob jejich předání Úřadu. (6) Přejímající osoba podle odstavce 3, které byly sčítací formuláře doručeny, předá: a) sčítací list osoby všem fyzickým osobám, které jsou v bytě v rozhodném okamžiku přítomny, b) bytový list nebo domovní list osobě povinné sdělit údaje podle § 6 písm. c) a d).“

2) Když sčítací komisař nezastihne občana doma, ponechá mu ve schránce lístek s informací o tom, kde a kdy si může sčítací archy vyzvednout. Takový mají sčítací komisaři pokyn.

3) V § 26, Přestupky, výše uvedeného zákona je přesně popsáno, kdo se přestupku proti zákonu dopustí. Cituji: „Fyzická osoba, která v souladu s § 16 odst. 1 a 3 převzala od sčítacího komisaře sčítací formuláře, se dopustí přestupku tím, že převzaté sčítací formuláře nepředá osobám uvedeným v § 16 odst. 6.“

4) Občan tedy spáchá přestupek tehdy, když sčítací archy, které převzal oproti podpisu, neodevzdá nebo nezašle vyplněný sčítací formulář či poskytne údaje v rozporu se skutečností. Za to lze uložit pokutu do 10.000,- Kč. Zákon však jako přestupek nedefinuje případné nepřevzetí sčítacích archů k jejich vyplnění. Radím tedy - v dobré víře, že osobní svoboda a ochrana našeho soukromí je z Ústavy víc, než cokoli jiného, není-li například válečný stav - následující alternativní postupy:

a) nebýt doma (dají Vám totiž vědět lístkem ve schránce předem kdy přijdou),
b) neotevírat sčítacím komisařům,
c) v žádném případě nepodepisovat převzetí sčítacích archů,
d) na případný lístek ve schránce nereagovat, neboť jeho přijetí je asi tak stejně průkazné, jako ty hory reklamních letáků, mezi kterými do poštovní schránky přistál,
e) Česká pošta ze zákona negarantuje odesílateli doručení obyčejné zásilky...

V případě následných problémů s udáním Vaší osoby místně příslušnému magistrátu nebo obecnímu úřadu (jinak, než obyčejným udáním, pro které jiný výraz nemám, se o Vás nedozví - a i v takovém případě je otázkou, jak budou dokazovat spáchání přestupku, když sčítání lidu je údajně anonymní a údaje prý podléhají zákonu na ochranu informací...) není povinnost Vám pokutu dát. Zákon říká, že pokutu uložit lze a to až do výše 10.000,- Kč, nikoli že uložena být musí. Dovolím si totiž předpokládat, že i na přestupkových komisích jsou lidé se zdravým rozumem. Rovnou však také za sebe říkám, že dostanu-li se před přestupkovou komisi proto, že jsem se sčítání nezúčastnil, nespokojím se ani s tím, že bych byl snad jen napomenut místo peněžní pokuty. Budu trvat na rozhodnutí, že jsem se přestupku nedopustil a jsem připraven dotáhnout tento spor i k instancím nejvyšším. Jednou totiž už to vyhazování veřejných peněz musí někdo opravdu omezit.

Na úplný závěr bych rád se vrátil k oficiálnímu heslu, které sčítání provází: Budoucnost se počítá. Ano, milí politici, bezesporu počítá. Ale hlavně penězi, vážení. Zvykněte si už konečně, že penězi!

Přeji Vám hodně štěstí a zejména skutečné svobody.

František Matějka
Moskevská 3058/7
434 01 MostPS: Mám pro Vás také jeden povolený doping. Český statistický úřad v médiích avizoval, že nebude tolerovat výzvy některých občanů k neúčasti na sčítání a bude je hlásit příslušným úřadům. Předešel jsem tedy úřad sám a po dohodě s kolegou bloggerem Láďou Větvičkou jsem se jím nechal udat za tento článek, který čtenáři otevřeli více než 10tis x a na základě kterého jsem se mimo jiné ocitl i ve zpravodajské relaci TV Prima . Zde je udání a tady nabízím výsledek. Podle rozhodnutí úřadu jsem se ničeho nedopustil. Naštěstí mají někteří úředníci na magistrátu zjevně více zdravého rozumu, než pár představitelů ČSÚ, kteří by rádi trestali občany i za veřejný svobodný projev názoru.

(*) PS2 27.2.2011: Původně jsem napsal, že těch 25mil stála jen ta videa. Omlouvám se a napravil jsem to změnou uvedené věty. Děkuji za pochopení.

PS3 28.2.2011 - má paušální reakce na diskusi: Jó, kdyby tak stát přišel za občany a místo stanovení další povinnosti něco pod sankcí strpět slušně požádal: "Vážení občané, daňoví poplatníci, kterým patří stát a my Vám jen za Vaše peníze pokorně sloužíme, prosíme Vás, abyste se zúčastnili. Zároveň Vám předkládáme analýzu nákladů a výnosů této investice z veřejných prostředků. Díky sčítání lidu stát ušetří tolik a tolik zde, tolik a tolik tady...". Jenže nikdo z těch nahoře si tu práci vůči občanům nedal. Přikázat jim něco dalšího a hrozit sankcí je přece tak snadné. A proto www.nechcisecist.cz


Aktuálně nabízím také článek:
Zvyšování DPH je legalizovanou exekucí peněz všech občanů České republiky bez výjimky s tím, že tato exekuce bude každodenní a nikdy úhradami nesplatíme dluh, který navíc v náš neprospěch udělali politici. Je to stejné, jako kdyby člověk z jiného konce města prožral svoje úspory, zadlužil se a někdo zazvonil na Vaše dveře s tím, že teď to budete platit Vy...:
Zvýšení DPH? Bezprecedentní exekuce všech občanů za chyby politiků


.

Autor: František Matějka | sobota 26.2.2011 19:19 | karma článku: 48.86 | přečteno: 63599x

Další články blogera

František Matějka

Rezignuji na post předsedy strany. Je čas udělat další krok na cestě

Vážení čtenáři, přátelé, mnozí z vás mě podporují a spolupracují se mnou už dlouhé roky. Je čas seznámit vás s novou etapou mé cesty. Rozhodl jsem se udělat další krok, který je logickým vyústěním dosavadní práce.

23.5.2020 v 10:52 | Karma článku: 16.87 | Přečteno: 935 | Diskuse

František Matějka

Návrh Ústavního zákona o referendu o členství České republiky v Evropské unii

Občas je mně a kolegům vytýkáno, že prý ve věci czexitu a tedy vystoupení České republiky z EU odmítáme spolupracovat s jinými. Není tomu tak. Jako důkaz předkládám naše zásadní rozhodnutí a návrh ústavního zákona.

11.4.2020 v 23:29 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 1403 | Diskuse

František Matějka

Děkuji za fantastickou příležitost zažít upřímnou solidaritu v této zemi

Koronavirus přinesl strach, zmar, nenávist i kýbly žluče. Přinesl ale také očekávání, naději, víru a nové příležitosti. A hlavně přinesl upřímnou a dobrovolnou solidaritu, jaká tu nebyla desítky let. Nevěřil bych, že to zažiju.

29.3.2020 v 19:22 | Karma článku: 38.81 | Přečteno: 1628 | Diskuse

František Matějka

Byl jsem tam. Happy Brexit Day, jednu vteřinu jste v EU a druhou už ne

Představte si to. Stojíte na jednom místě a ani se nehnete. Na rozdíl od Dobytí severního pólu Járy Cimrmana a slavného „Jdu na sever. A už jdu na jih!“, nemusíte udělat jediný krok. Jednu vteřinu jste v EU a druhou už ne.

5.2.2020 v 19:14 | Karma článku: 44.40 | Přečteno: 4901 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Tomáš Škeřík

Kuba – nová hvězda české politiky

Na MPO rok a půl neviditelný, po krizi v roce 2013 zmizel spolu s ODS skoro do propadliště dějin, ztratil se z očí. ODS se, asi jen o vlásek, zachránila, díky skalnímu voličskému jádru asi více, než díky nějaké osobnosti.

27.1.2021 v 19:55 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 8 | Diskuse

Vilém Barák

Ať žije elektronizace státní správy

Formulář, pokud jej ovšem najdete, pro podání datovou schránkou vytisknete a osobně odnesete na úřad. Upozornění na tuto věc ječerveně uvedenona první straně elektronického formuláře. Ať žije elektronizace státní správy.

27.1.2021 v 19:03 | Karma článku: 8.96 | Přečteno: 122 | Diskuse

Jan Lněnička

Smuteční projev za Miroslava Kalouska

Drazí pozůstalí, život každého z nás provází velké množství ztrát, po dlouhém váhání nás konečně opouští náš milovaný člen poslanecké sněmovny - pan Miroslav Kalousek.

27.1.2021 v 18:17 | Karma článku: 11.36 | Přečteno: 185 | Diskuse

Zdeněk Pokorný

Revoluce není Evoluce.

....kdy ráno vstávajíce do práce cikán unaven chystá se spáti at blaze mají ti což v politice co se dá dělat říkají si piráti ....citace. Stop TOTALITĚ

27.1.2021 v 17:27 | Karma článku: 4.21 | Přečteno: 122 | Diskuse

Vladimír Zeman

Boj s neviditelným nepřítelem je taky bojem o lidské charaktery.

S oblibou se říká, že nouzová situace český národ semkne. Takže to teď už rozhodně neplatí. Zřejmě se to za nouzovou situaci částí společnosti nepovažuje a nebo, to spíš, situace přímo vybízí k útokům, které někomu přinášejí

27.1.2021 v 11:10 | Karma článku: 21.24 | Přečteno: 338 | Diskuse
Počet článků 1599 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 6496

František Matějka (*1970) je předsedou spolku Centrum nezávislosti České republiky a ředitelem Národního střeleckého centra. Více informací najdete na www.frantisekmatejka.cz

Najdete na iDNES.cz