Trestní oznámení kvůli podpoře obnovitelných zdrojů. Přidáte se?

17. 10. 2010 12:05:32
Požaduji stíhání osob, které mohou za nehospodárné a ničím neobhajitelné vyhození stovek miliard korun z veřejných rozpočtů. Podle všeho mají někteří osobní profit z vlastního rozhodování, jehož cílem bylo přeměnit veřejné peníze v peníze vlastní. Je čas je najít a učinit konečně odpovědnými. K následujícímu kroku úmyslně přistupuji až po všech volbách v tomto roce, abych se vyhnul nařčení z účelovosti a zároveň se pokusil ve prospěch práce policistů eliminovat politické tlaky na policii, které i tak očekávám.

dojna_krava.PNGInformace o podílu prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla na jednom z největších projektů v ČR, fotovoltaickém parku u Vodňan v jižních Čechách, byla poslední kapkou. O účastech některých politiků mluví v médiích dokonce i jejich kolegové z poslaneckých lavic, ale odmítají říct jména. Nikdo se k nemá k žádné žádoucí akci. A sami politici? Ti jen hledají elegantní způsob, jak z toho vybruslit před voliči. Jak novými daněmi, prodejem emisních povolenek, zvýšením odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu, nebo novým zdaněním plynu a uhlí, zmírnit navýšení ceny elektřiny pro občany a firmy, které sami způsobili svou nečinností, nebo úmyslně. Zákonem garantované zisky (už to samo o sobě je neuvěřitelné) z provozu obnovitelných zdrojů chtějí prostě zaplatit z něčeho jiného. Samozřejmě opět z našeho. Ono totiž jak navýšení vynětí, vyšší výběr daní, použití peněz z emisních povolenek, nebo nové zdanění plynu a uhlí, to všechno buď nemuselo být vůbec, nebo mohlo sloužit docela jinému veřejnému účelu, než je sanace zákonem zaručených zisků několika soukromých investorů. A řeči o tom, že zdražení nakonec nebude tak velké? Obyčejná manipulace s lidmi, kteří nic netuší. Vůbec totiž není podstatné, zda zvýšení ceny u koncových spotřebitelů příští rok bude 20% nebo jen 5%. Privilegovaní investoři do obnovitelných zdrojů totiž dostanou své peníze v každém případě, neboť jim je (i sami sobě?) zákonodárci prostě zákonem zajistili. Dostanou je podle stávajících pravidel, nebo v arbitráži proti České republice, nebo cestou převedení peněz z nových daní a prodeje emisních povolenek. Buď to prostě zaplatíme jako koncoví spotřebitelé, nebo stát vybere více na daních a poplatcích, nebo to zaplatí z prodeje majetku, kterým emisní povolenky jsou. Vždy to však ve finále zaplatí občané České republiky a nikdo jiný.

Jsem dosavadními alibistickými kroky politiků v této věci znechucen. Na základě pochybení, nedbalosti a dost možná i úmyslu, se opět úzká skupina lidí obohacuje na úkor občanů České republiky. Nikdo přitom prý za nic nemůže, nikdo nic neví, nikdo otevřeně nepřizná podíl na tomto byznysu, čímž nejsme schopni ani zjistit, zda nedošlo například ke střetu zájmů při projednávání v parlamentních výborech a při rozhodování o podpoře. Nebo zda dokonce nebyl opravdu celý tento byznys šitý někomu namíru, natož aby byl někdo odpovědný za stovky miliard ze státního rozpočtu. V době hospodářské a finanční krize a v době „vlády rozpočtové zodpovědnosti a boje proti korupci“ je dle mého nejhlubšího přesvědčení vyhodí oknem prostřednictvím svého státu daňoví poplatníci. Domnívám se, že na výše uvedené otázky má právo znát odpovědi každý občan České republiky, neboť to všechno platí buď ze své kapsy jako spotřebitel, nebo (ať se to někomu líbí, nebo ne) jako ve své podstatě ručitel nových státních dluhů. Abychom se tedy k odpovědím dostali, rozhodl jsem se podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Ze všech prozatím dostupných informací jsem došel k důvodnému podezření, že u procesu schvalování a samotného provádění podpory obnovitelných zdrojů elekrické energie v České republice došlo z nedbalosti, nebo úmyslně, k trestným činům podvodu, zneužití pravomoci úřední osoby, zneužití informace a postavení v obchodním styku, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a porušení povinností při správě cizího majetku.

Popis skutkových podstat u jednotlivých činů mám připraven jako součást podání trestního oznámení. Poškozenými jsou všichni občané České republiky. Já sám se za poškozeného v tomto řízení označím. Trestní oznámení podám, na základě §158, odstavec (2), zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, prostřednictvím státního zastupitelství, které jej bude muset přidělit některému z útvarů Policie České republiky k řešení. Tuto cestu volím proto, abych zamezil případnému zametení pod stůl ze strany nižších orgánů. Zároveň budu chtít být dle stejného ustanovení vyrozuměn o učiněných opatřeních a jako poškozený se budu chtít účastnit jednotlivých úkonů, jejichž konkrétní návrhy budou součástí podání. Uvedu je mimo jiné proto, aby se s nimi musely orgány činné v trestním řízení vypořádat v případě, že budou chtít věc odložit. V takovém případě totiž podle kvality a úrovně odůvodnění všech jednotlivých částí trestního oznámení zvážím další kroky.

V rámci oznámení navrhnu:

1) rozkrytí pravých vlastnických vztahů u přesně vyjmenovaných projektů, ať už je jejich právní forma jakákoli. Vyjdu přitom z údajů Energetického regulačního úřadu a všech projektů na území České republiky.

2) U jednotlivých zjištěných oficiálních vlastníků v čase navrhnu zjištění případných uzavřených smluv o tichém společenství a využití všech jiných právních způsobů, podobných principu „správy k věrné ruce“.

3) Jakmile bude mít policie jmenný seznam, budu očekávat porovnání jmen těchto osob se jmény bývalých i současných poslanců, bývalých i současných členů vlád, bývalých i současných zaměstnanců dotčených ministerstev, členů odborných komisí jmenovaných vládou, ale také členů odborných profesních sdružení, kteří se k obnovitelným zdrojům a jejich státní podpoře vyjadřovali pro zákonodárce a byli přizvání jako experti k jednání, případně vypracovávali právně závazné posudky.

4) Jejich činnost budu chtít porovnat v kontextu platných zákonů, předpisů, vnitřních směrnic a kodexů, které platily v čase samostatně pro vyjmenované skupiny lidí a jejich funkci či pracovní pozici, ve kterých se přímo podíleli na celém procesu schvalování a provádění státní podpory obnovitelných zdrojů z veřejných peněz.

5) Zároveň navrhnu zajištění informací z účetnictví všech jednotlivých společností i samotných jejich vlastníků, aby bylo možné vysledovat tok finančních prostředků ze státního rozpočtu do soukromých rukou.

6) Jako součást podkladů k šetření věci navrhnu také zajištění záznamů z hlasování na různých úrovních schvalování, včetně návrhů jednotlivých osob, pokud je učinili, na vyloučení se z hlasování z důvodu střetu jejich zájmů.


Teprve výsledky výše uvedených úkonů mohou být relevantním podkladovým materiálem pro rozhodnutí příslušných orgánů, zda dle jejich názoru došlo, nebo nedošlo, k naplnění skutkové podstaty některého z výše jmenovaných trestných činů. Jistě se také může stát, že v jednání konkrétních osob nebude tato skutková podstata zjištěna. V takovém případě věřím, že samotný jmenný seznam politiků a zaměstnanců státní správy, přímo či nepřímo zainteresovaných na fotovoltaickém byznysu, bude jedním z nejcennějších materiálů pro další rozhodování českých voličů. Na mém osobním webu zřídím dnem podání, o kterém budu informovat zde na blogu, speciální podstránku, na které budu aktualizovat informace o celé kauze. Doporučuji ke sledování každému, komu nejsou lhostejné ani osud státního rozpočtu, ani stovky miliard, které nás všechny bude podpora obnovitelných zdrojů v každém případě stát. Česká republika musí přestat hrát roli dojné krávy pro vyvolené. Patří občanům, ne oni jí.

Důležité upozornění:
V případě zájmu o poskytnutí konkrétních informací k problematice z Vaší oblasti, informací o předpokladech vlastnických vztahů u konkrétních osob z veřejné sféry u projektů, nebo odhodlání připojit se k mému trestnímu oznámení jako poškozený, využijte do 30.10.2010 můj email: info@frantisekmatejka.cz. Chcete-li poskytnout informace anonymně, pak zde: http://frantisekmatejka.cz/index.php?page=kontakt
Děkuji.

Doplnění z 18.10.2010 v 9:42 - Rád bych tímto poděkoval již desítkám lidí, kteří projevili cestou emailu zájem se připojit k trestnímu oznámení. Průběžné reaguji na každý podnět.

Doplnění z 19.10.2010 v 8:36 - Registruji již přes 100 lidí, kteří se připojili. Děkuji Vám.

Aktuálně nabízím také článek:
Další důvod, proč politici plošně uplácejí romskou menšinu dotacemi. Nazývá se „komunální volby“. Je to úžasné. Voliči žijí pěkně na jednom místě v početné skupině a nikde se vám netoulají. Stačí je naložit, odvézt a ukázat co mají zaškrtnout...:
Volby jinak. A pak že romské dotace a gheta nejsou prospěšné

.

Autor: František Matějka | neděle 17.10.2010 12:05 | karma článku: 43.69 | přečteno: 10839x

Další články blogera

František Matějka

Je mi líto, ale reforma Evropské unie není možná

V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu můžeme stále častěji slyšet slova o reformě EU. Na několika málo příkladech ukáži, že to není možné. Že není možné ohnout či zastavit současný trend stále hlubší a hlubší integrace.

12.2.2019 v 18:04 | Karma článku: 41.68 | Přečteno: 2073 | Diskuse

František Matějka

Omlouvám se. Hlasoval jsem pro vstup do EU. Napravím to

Psal se rok 2003. Bylo mi 33 let a v referendu o vstupu do EU jsem hlasoval pro vstup. Měl jsem k tomu dva důvody – jeden idealistický a druhý pragmatický. Od té doby dělám každý den všechno, co umím a znám, abych to napravil.

7.1.2019 v 9:57 | Karma článku: 33.33 | Přečteno: 1258 | Diskuse

František Matějka

Férová volební soutěž do Sněmovny. Jitrnice, jakou svět neviděl

Tak nám tu změnili pravidla hry. Prý aby to bylo všechno férovější, transparentnější a vůbec tak aby bylo líp. Je skvělé, že se můžu s ostatními podělit o osobní zkušenosti. A rád. Tak pro začátek: leccos je jinak.

13.3.2018 v 22:08 | Karma článku: 42.89 | Přečteno: 3122 | Diskuse

František Matějka

Referendum o Evropské unii bude. Není otázkou, jestli bude, ale kdy bude

Stále častěji zaznívají slova o tom, že lidé nemají na to se rozhodnout správně, což však v době vstupu do EU zjevně nevadilo. Pro volbu prezidenta přímé hlasy voličů nevadí, rozhodnout o osudu vlastního státu však už nesmí.

1.7.2017 v 19:00 | Karma článku: 48.23 | Přečteno: 13052 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Kateřina Lhotská

Brexit – lepší žádná dohoda než špatná

K brexitu se už vyjadřoval kde kdo. Já zatím, až na pár glos, nikoliv. Je tak na čase tento dluh splatit a nějaké to moudro vypustit. Abych jednou neměla v „kádrových materiálech“ černý puntík za to, že mlčím k dějinným událostem.

16.2.2019 v 18:01 | Karma článku: 24.18 | Přečteno: 421 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Na okraj konference ve Varšavě: Dobré znamení

Miloš Zeman by od Netanjahua rád slyšel, že ČR je nejlepším přítelem Izraele na celém světě. Když se ale ve Varšavě koná prestižní konference o Blízkém východě, na níž je Netanjahu přítomen, vyšle Praha pouze náměstka MZV.

16.2.2019 v 14:00 | Karma článku: 23.15 | Přečteno: 627 | Diskuse

Karel Trčálek

Jsou všichni filatelisté nepříčetní lháři a podvodníci?

Tak ony ty všechny podvody, krádeže, obchody s padělky ve filatelii by opravdu vydaly na pořádný stoh detektivek. Například zmizelý původní majitel tzv. Krejčířovy sbírky se dosud nenašel

16.2.2019 v 10:37 | Karma článku: 16.36 | Přečteno: 533 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Otitulovaní

Je to podivuhodný úkaz. Zdá se, že jsme zemí, kde jméno bez titulu zní tak nějak omšele, bez šťávy. Teprve několik písmenek před jménem (u těch pokročilejších i za ním) dodává žádoucí sexappeal.

16.2.2019 v 10:01 | Karma článku: 33.40 | Přečteno: 958 | Diskuse

Tomáš Flaška

Není ten Vojtěch Filip k nakousnutí?

Půvabně to pan Filip vyjádřil přímo do kamery. Člověk neví jestli se má smát, nebo obdivovat jak někdo dokáže v klidu a veřejně prezentovat svou hloupost.

16.2.2019 v 9:14 | Karma článku: 33.39 | Přečteno: 1314 | Diskuse
Počet článků 1578 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 6500

František Matějka (*1970) je předsedou celostátní Strany nezávislosti České republiky a předsedou spolku Centrum nezávislosti České republiky. Více informací najdete na www.frantisekmatejka.cz

Najdete na iDNES.cz